0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/5000 phân Khu D1 theo QHC thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch thuộc một phần phường phước Tân, thành Phố Biên Hòa, có giới hạn như sau:

   + Phía Bắc: Giáp phân khu 86 tại phường phước Tân.

   + Phía Nam: Giáp phân khu D2 tại phường Tam phước.

   + Phía Đông: Giáp xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

   + Phía Tây : Giáp phân khu C3 tại phường Phước Tân

- Mục tiêu của Quy hoạch phân khu 1/5000 phân Khu D1 theo QHC thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai là: Giúp Cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Biên Hòa giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên cơ sở kế thừa các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn. Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh quốc phòng. Làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt. Tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong quá trình phát triển đô thị.

- Thời điểm lập Quy hoạch phân khu 1/5000 phân Khu D1 theo QHC thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai: năm 2019

- Được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định 3318/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu 1/5000 phân Khu D1 theo QHC thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

+ Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/5000 phân Khu D1 theo QHC thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông

- QH 04: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi