0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu KĐT 1-1B và 1-1C thuộc QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 - tỉnh Ninh Bình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

- Phân khu đô thị 1-1-B có diện tích là 753,28 ha, thuộc địa giới hành chính phường Nam Thành, P. Phúc Thành, P. Vân Giang, P. Thanh Bình và một phần của các phường Đông Thành, Tân Thành, Nam Bình, Bích Đào, Ninh Phong ( Thành phố Ninh Bình), có giới hạn như sau:

  + Phía Đông: Giáp Đường Lý Nhân Tông và đường sắt Bắc Nam;

  + Phía Tây: Giáp kênh Đô Thiên;

  + Phía Bắc: Giáp đường Xuân Thành, đường Lương Văn Thăng;

  + Phía Nam: Giáp QL1A và đường sắt Bắc Nam.

- Phân khu đô thị 1-1-C có diện tích là 494,24 ha, thuộc địa giới hành chính xã Ninh Tiến và 1 phần địa giới của các xã Ninh Nhất,  phường Ninh Phong và phường Nam Thành, có giới hạn như sau:

  +  Phía Đông: Giáp Kênh Đô Thiên;

  + Phía Tây: Giáp đường Nguyễn Minh Không (đường QL1A tránh thành phố Ninh Bình);

  + Phía Nam: Giáp sông Chanh;

  + Phía Bắc: Giáp đường Xuân Thành.

 - Mục tiêu của Quy hoạch phân khu KĐT 1-1B và 1-1C thuộc QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 – tỉnh Ninh Bình là: Giúp Cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung xây dựng đô thị Ninh Bình đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cải tạo, chỉnh trang nâng cấp đô thị, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Đáp ứng các yêu cầu: ”Hiện đại, bản sắc, thân thiện, đậm đà bản sắc dân tộc và có hiệu quả kinh tế cao” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đô thị Ninh Bình. Là cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng và kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch trên địa bàn.

- Thời điểm lập Quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH 06: Bản vẽ hiện trạng hệ thống giao thông

- QH 07: Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

- QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH 09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH 10: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH 11: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH 12: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(Vui-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi