0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu khu dân cư đô thị - phân khu 2, đô thị Lam Sơn – Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt dự toán

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi