0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 – tỉnh Ninh Bình

Định dạng tài liệu: (.dwg)

- Phạm vi khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nằm ở phía Tây khu Quần thể danh thắng Tràng An, thuộc một phần địa giới hành chính các xã: Gia Sinh –  huyện Gia Viễn; Sơn Hà, Sơn Lai – huyện Nho Quan. Phạm vi lập quy hoạch khoảng 3.006,95 ha, được giới hạn như sau:

 + Phía Bắc: Giáp sông Hoàng Long và xã Gia Trung;

 + Phía Nam: Giáp sông Bến Đang;

 + Phía Đông: Giáp núi đá khu Quần thể danh thắng Tràng An;

 + Phía Tây: Giáp sông Chòm.

- Mục tiêu của Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 – tỉnh Ninh Bình là: Giúp Xây dựng không gian quy hoạch trên cơ sở tổ chức, khai thác hài hòa giữa không gian xây dựng đô thị và cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát huy được các cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực. Hình thành nên hệ thống không gian sinh hoạt, dịch vụ, gắn kết hài hòa với đặc điểm địa hình núi non, mặt nước và hệ sinh thái, không gian văn hóa khu vực trở thành trung tâm hỗ trợ dịch vụ du lịch, trung tâm về đào tạo, khoa học công nghệ và đầu mối giao thông của Tỉnh Ninh Bình.

- Thời điểm lập Quy hoạch phân khu Khu vực Bái Đính trong QHC đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050 – tỉnh Ninh Bình: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH 02a: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH 02b: Bản vẽ đánh giá hiện trạng hệ thống HTKT

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH 04: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

- QH 05: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 06: Bản vẽ chuẩn bị kỹ thuật

- QH 07: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH 08: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH 09: Bản vẽ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- QH 10: Bản vẽ quy hoạch Vệ sinh môi trường

- QH 11: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

- QH 12: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

(Vui-qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi