0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu Khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên (khu C6) phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf), (.doc)

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên (khu C6) phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Khu vực lập đồ án có tổng diện tích 100,29 ha. Phạm vi ranh giới khu đất lập Quy hoạch được xác định như sau: Phía Bắc giáp: đường vành đai ngoài. Phía Đông giáp: khu vực quy hoạch làng hoa Thái Phiên, đất sản xuất nông nghiệp và khu quy hoạch dân cư - tái định cư Nguyễn Hữu Cầu. Phía Nam giáp: dự án khu du lịch hồ Than Thở. Phía Tây giáp: đường Hồ Xuân Hương và phạm vi đất Học viện Lục quân

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03 tháng 1 năm 2020

Quy hoạch phân khu Khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên (khu C6) phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án đó là: Triển khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ). Tạo thêm quỹ đất ở và công trình công cộng mới; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển chung của khu vực. Tạo cơ sở quản lý đất quy hoạch sử dụng có hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển khu vực

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Quy hoạch phân khu Khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên (khu C6) phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực đường Hồ Xuân Hương - Ngô Gia Tự - Thái Phiên (khu C6) phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi