0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai

- Tổng diện tích khu vực lập Quy hoạch là: 1.206,60 ha. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Đông giáp phường Duyên Hải, Cốc Lếu và Kim Tân; Phía Tây giáp xã Quang Kim, Cốc San; Phía Nam giáp xã Cốc San và phường Bắc Cường; Phía Bắc giáp xã Quang Kim và phường Duyên Hải.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai  được chia thành 4 phân khu chức năng chính gắn liền với chức năng đô thị trung tâm, đô thị sinh thái, vùng sản suất công nghiệp sạch, khai khoáng và chế biến, vùng sản xuất nông, lâm nghiệp chất lượng cao,…

 a) Phân khu số 1: Khu đô thị trung tâm.

- Quy mô: Diện tích 191,8ha; dân số dự báo là 3.150 người (chiếm 31,5% dân số toàn xã).

- Chức năng:

+ Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của xã Đồng Tuyển;

+ Là khu hỗn hợp chức năng đô thị, tổ hợp dịch vụ thương mại, khu vui chơi giải trí, ẩm thực…;

+ Là khu dân cư đô thị mật độ cao, mật độ trung bình.

b) Phân khu số 2: Khu đô thị phía Bắc.

- Quy mô: Diện tích 245,0ha; dân số dự báo là 5.500 người (chiếm 55% dân số toàn xã).

- Chức năng:

+ Là khu đô thị vệ tinh phía Bắc của xã Đồng Tuyển;

+ Là khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mở rộng mới, khu tái định cư phục vụ nhu cầu đất ở của dân cư khu vực. Xây dựng các khu dân cư theo mô hình sinh thái mật độ trung bình và thấp, gắn với các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp….

c) Phân khu số 3: Khu đô thị phía Nam.

- Quy mô: Diện tích 150,0ha; dân số dự báo là 1.300 người (chiếm 13,5% dân số toàn xã).

- Chức năng:

+ Là khu đô thị vệ tinh phía Nam của xã Đồng Tuyển;

+ Là khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mở rộng mới, khu tái định cư phục vụ nhu cầu đất ở của dân cư khu vực, gắn với các hoạt động dịch vụ thương mại, ẩm thực, vui chơi giải trí, hoạt động sản xuất phục vụ nhu cầu của dân cư đô thị.

d) Phân khu số 4 : Khu công - nông - lâm nghiệp.

- Quy mô: Diện tích 619,8ha.

- Chức năng:

+ Là vùng sản xuất công nghiệp sạch, công nghiệp khai khoáng và chế biến;

+ Là vùng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp chất lượng cao;

+ Là vùng dự trữ phát triển các chức năng sản xuất của thành phố Lào Cai..

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi