0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045

- Trong tương lai, sự phát triển của ngành điện Việt Nam sẽ ngày càng gặp nhiều thách thức lớn hơn teong việc thỏa mãn nhu cầu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Để vượt qua các khó khăn, thách thức, đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước, cần thiết phải lập Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch sẽ định hướng được tương lai phát triển của ngành điện, định lượng các giá trị mục tiêu cung cấp điện. Giúp xác định quy mô, tiến độ và phân bổ không gian của các công trình nguồn điện, lưới điện và đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đó là: Huy động mọi nguồn lực trong nước và Quốc tế cho phát triển Điện lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng cao, giá điện hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sử dụng đa dạng, hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện. Đẩy mạnh phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo nhằm giảm nhẹ sự phụ thuộc vào nguồn điện sản xuất từ nhiên liệu nhập khẩu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, hỉam nhẹ biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hình thành và phát triển hệ thông điện thông minh, có khả năng tích hợp với nguồn năng lượng tái tạo tỷ lệ cao.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2045

(tungbn-qtrinh98-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi