0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Láng Dài huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Láng Dài huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Xã Láng Dài nằm ở phía Đông của huyện Đất Đỏ, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, tuy vậy trong những năm qua, kinh tế xã không ngừng phát triển, cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật dần được nâng cao. Nhưng chưa đạt chuẩn so với mục tiêu phát triển là thay đổi bộ mặt nông thôn để đến tầm nông thôn mới theo quy định của Nhà Nước. Là một xã thuần nông với tổng diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 90,48% diện tích đất tự nhiên của xã. Đời sống dân cư chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Cán bộ xã Láng Dài nhiệt tình, năng động, nội bộ đoàn kết, Đảng bộ vững mạnh, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò quản lý Nhà Nước và động viên các lực lượng tham gia xây dựng, nhân dân nhất trí cao và hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây là lý do huyện Đất Đỏ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chọn xã Láng Dài để lập dự án “Xây dựng xã nông thôn mới”.

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Láng Dài huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Láng Dài huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Láng Dài huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng quy hoạch không gian xã NTM

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch xây dựng

+ QH 04: Bản vẽ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ QH 05: Bản vẽ quy hoạch nông nghiệp

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi