0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Tân huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Tân huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Xã Long Tân, thuộc huyện Đất Đỏ là xã nằm cạnh thị trấn nhưng đến nay thu nhập chủ yếu vẫn từ nông nghiệp, trình độ sản xuất ở mức trung bình. Cán bộ xã Long Tân nhiệt tình, năng động, nội bộ đoàn kết, Đảng bộ vững mạnh, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tham gia quản lý nhà nước và động viên các lực lượng tham gia xây dựng, nhân dân nhất trí cao và hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Đây chính là lý do mà huyện Đất Đỏ và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chọn xã Long Tân để lập dự án “Xây dựng xã nông thôn mới”.

- Được UBND huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Tân huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - TTCN, phát triển dịch vụ. Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang làng xóm, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao hưởng thụ cho cư dân cộng đồng. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất và xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn xã.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Tân huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Tân huyện Đất đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp năm 2010

+ QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và vùng sản xuất nông nghiệp

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi