0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần đến năm 2030, tỉnh Trà Vinh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần đến năm 2030, tỉnh Trà Vinh

   - Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/08/2014

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần đến năm 2030, tỉnh Trà Vinh

 - Huyện Tiểu Cần nằm ở phía Tây của tỉnh Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ 24 km theo Quốc lộ 60, thuộc tả ngạn sông Hậu có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế và an ninh quốc phòng của tỉnh. Với tổng diện tích tự nhiên huyện là 22.722,97 ha (khoảng 227,2 km2), gồm 11 đơn vị hành chính với 02 thị trấn: thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan và 09 xã: Phú Cần, Tập Ngãi, Hiếu Tử, Ngãi Hùng, Tân Hùng, Hùng Hòa, Hiếu Trung, Long Thới và Tân Hòa.

    - Tiểu Cần là huyện thuần nông, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Các ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ đang phát triển, tuy nhiên tốc độ còn chậm. Trong nội bộ ngành nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm vai trò chủ đạo, nuôi trồng thủy sản đang phát triển dự trên nguồn lợi từ sông Hậu.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần đến năm 2030, tỉnh Trà Vinh

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian

+ Bản định hướng hệ thống giao thông cấp vùng

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi