0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ bản vẽ: 1/10.000

Diện tích: 8.065 km2

Địa giới hành chính: toàn tỉnh Hòa Bình

Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, Đồ án đã được phê duyệt và có tính pháp lý nên các anh (chị) yên tâm đây là file cuối (chi tiết bản vẽ xem danh mục hồ sơ). Đồ án giúp sẽ là tài liệu quý giá giúp Kiến trúc sư quy hoạch, kỹ sư hạ tầng có thể định hướng tốt cho các đồ án bước tiếp theo như: Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu 1/2.000, Quy hoạch chi tiết 1/500, bước lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- KT01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (.jpg)

- KT02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

- KT03A: Sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

- KT03B: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng

- KT04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- KT05: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

- KT06: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông vùng

- KT07: Sơ đồ định hướng Cấp điện

- KT08:  Sơ đồ định hướng Cấp nước

- KT10: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- KT11: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)& .jpg, thuyết minh file word (.doc)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi