0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Bảng tính toán thuỷ lực cống hộp cho hệ thống thoát nước mưa

Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước mưa, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới đường cống thoát nước để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, tài liệu đưa ra bảng tính toán thủy lực áp dụng cho mạng lưới sử dụng cống hộp.

File định dạng excel (.xls)

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi