0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT

Đối với dự án đầu tư theo hình đối tác công tư (PPP) và đặc biệt là các dự án theo hình thức hợp đồng BT ( Xây dựng- Chuyển giao) được thực hiện theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP thì sau khi nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án gửi Bộ, nghành, UNBD tỉnh thẩm đinh và sau khi có quyết định phê duyệt đề xuất dự án thì nhà đầu tư sẽ được UBND tỉnh giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo hướng dẫn thông Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT.

Trên đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo hình thức BT để  trình cơ quan đầu mối quản lý về hoạt động PPP thẩm định. Và sau đó Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án nhóm A và nhóm B).

Tài liệu bao gồm 3 phần:

Phần 1- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT được lập theo hướng dẫn tại Phụ lục III -Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT gồm 4 phần, 5 chương và các phụ lục (tổng số 70 trang) định dạng file (.doc)

-Phần 1: Thông tin cơ bản của dự án

-Phần 2 : Căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi

-Phần3: Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Chương 1: Sự cân thiết phải đầu tư dự án

+ Chương 2: Thuyết minh về kỹ thuật của dự án

+ Chương 3: Tác động về môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh

+ Chương 4: Phân tích tài chính của dự án

+ Chương 5: Loại hợp đồng dự án, phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án, các hỗ trợ của nhà nước, kế hoạch thực hiện và quản lý thực hiện dự án 

-Phần4: Kết luận và kiến nghị

        + Các phụ lục tính toán, văn bản pháp lý, phương án tài chính….

2) Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án BT bao gồm các bảng biểu tính toán tổng vốn đầu tư , nhu cầu vốn, kế hoạch vay vốn và kế hoạch trả nợ ( định dạng PDF)

3) Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc Báo cáo nghiên cứu khả thi,lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án BT (.doc, PDF…)

_________________________________________________________________________________________________________

Để tham khảo File Excel tính toán Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án BT có thể dowload trực tiếp theo đường link sau : https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi