0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd - Phần 2: Điện

Thành phần hồ sơ thiết kế trạm xử lý nước sạch 1200m3/ngd gồm:

-Phần 1: Công nghệ

-Phần 2: Điện

-Phần 3: Xây dựng

Xem chi tiết thành phần và định dạng file bên dưới:

 

(fabregasc2)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi