0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khách sạn và khu vui chơi giải trí

Tài liệu này gồm:

Chương I: Cần thiết phải đầu tư dự án

Chương II: Hình thức đầu tư

Chương III: Phương án địa điểm xây dựng

Chương IV: Phương án đền bù và giải phóng mặt bằng

Chương V: Lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

Chương VI: Các phương án kiến trúc, giải pháp xây dựng, thiết kế sơ bộ phương án chọn

Chương VII: Xác định nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu tư và nhu cầu vốn theo tiến độ

Chương VIII: Phương án quản lý khai thác và sử dụng lao động

Chương IX: Tiến độ và tổ chức thực hiện

Chương X: Tổng mức đầu tư và giải pháp huy động vốn

Chương XI: Phân tích hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế xã hội

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

mr.vanhc

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi