0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bệnh viện

Tài liệu này gồm:

Chương I: Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư

Chương II: Lựa chọn hình thức và quy mô đầu tư

Chương III: Các yếu tố cần phải đáp ứng

Chương IV: Địa điểm xây dựng Dự án

Chương V: Phương án đền bù và giải phóng mặt bằng

Chương VI: Lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

Chương VII: Các giải pháp thiết kế kỹ thuật

Chương VIII: Xác định tổng mức đầu tư, nguồn vốn

Chương IX: Đánh giá tác động môi trường

Chương X: Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng lao động

Chương XI: Phân tích hiệu quả đầu tư

Chương XII: Kế hoạch triển khai dự án

Chương XIII: Kiến nghị hình thức quản lý dự án

Chương IV: Xác định chủ đầu tư

Chương XV: Mối quan hệ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

mr.vanhc

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi