0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Hồ sơ thiết kế bệnh viện - khoa điều trị theo yêu cầu, 5 tầng - Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ

Thành phần hồ sơ: Bản vẽ định dạng file AutoCad(.dwg)

Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ

+ Mặt bằng khí sạch

+ Chi tiết cấu tạo lắp đặt

Hồ sơ thiết kế bao gồm 10 phần với các bản vẽ sau

Click vào từng phần tương ứng để tải hồ sơ tài liệu

Phần 1:  Hồ sơ kiến trúc (liên hệ)

Phần 2: Hồ sơ kết cấu (liên hệ)

Phần 3: Hồ sơ nội thất (liên hệ)

Phần 4: Thiết kế hệ thống cấp điện theo hồ sơ thiết kế nội thất công trình

Phần 5: Thiết kế hệ thống cấp điện cảnh quan ngoài khuôn viên

Phần 6: Thiết kế hệ thống điều hòa cục bộ

Phần 7: Thiết kế hệ thống điện nhẹ của bệnh viện ( Mạng, truyền hình, điện thoai, camera, báo gọi y tá, mạng lan của viện)

Phần 8: Thiết kế hệ thống khí y tế bệnh viện

Phần 9: Thiết kế hệ thống khí sạch phòng mổ

Phần 10: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi