0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình bệnh viện đa khoa được lập năm 2017

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án. Chủ đầu tư sẽ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thiTheo Nghị định 59/2015/NĐ/CP và hướng dẫn tại Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư.

Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công trình bệnh viện đa khoa được lập năm 2017 là tài liệu gồm đầy đủ: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, tổng mức đầu tư – phương án tài chính dự án với định dạng file (.doc và .xls )

1.Thông tin cơ bản dự án:

Diện tích đất :                               30.000m2

Diện tích đất xây dựng:                           5804,62 m2

Đất bãi đỗ xe ngoài trời:                          1500 m2

Đất vườn dưỡng sinh và phục hồi chức năng :              2500 m2

Đất sân vườn, tiểu cảnh: 11500 m2

Số giường bệnh viện:                             150 Giường:

2.Tài liệu bao gồm 3 phần:

*) Phần 1: Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm 13 chương ( khoảng 100 trang) được viết theo hướng dẫn tại điều Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 (.Doc)

*) Phần 2: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính của dự án bao gồm 18 Sheet bảng biểu từ Phụ lục 1,2,3,…18)  được định dạng(.xls)được link với nhau, được lập theo các thông tư nghị định mới nhất ( QĐ 79/2017/QĐ/BXD, Thông tư 09/2016/TT-BTC , (TT 209/2016/TT-BXD), (TT 210/2016/TT-BTC…..)

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2: Tổng mức đầu tư dự kiến dự án

-          Phụ lục 2.1: Tổng mức đầu tư giai đoạn 1

-          Phụ lục 2.2: Tổng mức đầu tư giai đoạn 2

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn

-          ……..

*) Phần 3: Một số văn bản hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (.Doc, PDF)

Để tham khảo Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017 có thể trực tiếp dowload theo các đường link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-ho-so-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-lap-du-an-dau-tu-khu-do-thi-moi-duoc-lap-nam-2017.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi