0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc

Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án ( giấy chứng nhận đầu tư) thì Chủ đầu tư sẽ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư.

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi lập thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án: Đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc (trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi).

I. Quy mô dự án

-Diện tích xây dựng khu đất nhà máy 155.120 (m2) - 15,51ha

-Tổng diện tích xây dựng:13.538 m2

-Mật độ xây dựng: 8,72%

-Diện tích sân đường: 16.899m2

-Diện tích bãi chứa quặng: 10.420 m2

-Diện tích cây xanh mặt nước:114.173 m2

-Tầng cao:1-3 tầng

II.Các hạng mục chính của dự án:

-Khu xưởng tuyển + luyện quặng

-Khu nhà hội đồng quản trị , trạm biến áp, bể nước

-Khu văn phòng và nhà ở công nhân

-Khu đậm thải quặng đuôi

Tài liệu gồm 2 phần

*) Phần 1:Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc – gồm 3 phần I,II,III (gồm 15 chương) khoảng 90 trang ( định dạng .DOC) gồm các chương sau :

+ Phần I: Khái quát chung dự án ( từ chương 1 đến chương 4)

+ Phần II: Giải pháp kỹ thuật công nghệ ( từ chương 5 đến chương 13)

+ Phần III: Phân tích tài chính kinh tế ( Chương 14, 15)

*) Phần 2: Bảng Excel: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án ( định dạng .PDF), bao gồm 15 bảng biểu

-Bảng 1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- tài chính dự án

-Bảng 2: Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-Bảng 3: Tổng hợp chi phí xây dựng

-Bảng 4: Tổng hợp chi phí thiết bị

-…

Bảng 15: Bảng tra tự động các hệ số chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định QĐ số 79/2017/QĐ-BXD

Để tham khảo tài liệu đầy đủ bảng Excel tính toán: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi