0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công chức

I. Quy mô dự án

-Diện tích nghiên cứu : 28.103m2

-Diện tích xây dựng nhà cao tầng: 18.493m2 (Các ô CT1, CT2, CT3), trong đó: diện tích xây dựng 7.430m2, mật độ xây dựng 40%, chiều cao 31 và 33 tầng.

- Diện tích xây dựng  nhà ở thấp tầng 9.605m2 (ô NV1), trong đó: diện tích xây dựng 5.395m2, diện tích đường giao thông 1.889m2; diện tích sân vườn nội bộ 1.733m2, mật độ xây dựng chung 62%, tầng cao 5 tầng.

- Diện tích sàn nhà cao tầng (không kể tầng hầm) 236.328m2, nhà vườn thấp tầng 9.602m2, tổng diện tích sàn 29.210m2.

- Tầng cao công trình: 5 – 31 – 33 tầng (không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật).

- Dân số: 5.333 người.

II. Hình thức đầu tư

- Hình thức đầu tư                        : Đầu tư xây dựng mới.

- Hình thức quản lý dự án    : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

- Loại dự án                                 : Dự án nhóm A

- Cấp công trình                           : Cấp đặt biệt

- Bậc chịu lửa                  : Bậc I

III. Nguồn vốn và tiến độ dự án :

+ Vốn tự có của chủ đầu tư: 15% TMĐT.

+ Vốn huy động từ người mua nhà: 59,57% TMĐT.

+ Vốn vay ngân hàng: 25,43% TMĐT.

+ Giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi khởi công: Từ quý I/2011 đến hết Quý II/2012 làm song song nhà CT1, CT2A, CT2B, CT3, NV1

+ Giai đoạn khởi công đến thi công xong móng: Từ Quý III/2012 đến hết Quý II/2013 tổ chức thi công theo phương thức mỗi công trình CT1, CT2A, CT2B, CT3, NV1 là một nhà thầu độc lập xây theo kế hoạch riêng rẽ đảm bảo tiến độ đồng thời.

+ Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa dự án vào khai thác, sử dụng: Từ quý IV/2015.

Tài liệu bao gồm toàn bộ Phần thuyết minh dự án ( báo cáo nghiên cứu khả thi) gồm 12 chương ( từ chương I đến chương XII) với tổng số 167 trang ( định dạng .DOC), sẽ là tiều liệu tham khảo hữu ích cho các đơn vị tư vấn thiết kế và chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng.

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

 (Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi