0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2017 và thay thế Quyết định số 957-QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Để công việc lập tổng mức đầu tư và tra cứu các hệ số quản lý lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng và chính xác, chúng tôi đã lập ra bảng tra tự động các hệ số theo Quyết định số 79/QĐ-BXD với việc cập nhật một số chi phí mới ( Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn, Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng, Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình) so với QĐ 957 cũ .

Ngoài ra trong bảng tra đã cập nhật các thông tư mới nhất để tra các hệ số chi phí khác như (Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán (Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD)Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC)

Tài liệu bao gồm :

1.      Bảng tra hệ số theo Quyết định số 79/QĐ-BXD (định dạng .xls)

2.      Bảng mẫu tổng mức đầu tư cập nhật các hệ số theoQuyết định số 79/QĐ-BXD,Thông tư 09/2016/TT-BTC, (TT 209/2016/TT-BXD), TT 210/2016/TT-BTC(định dạng .xls)

3.      Văn bản pháp lý mới nhất 2016-2017 ( định dạng .PDF)

-          Quyết định số 79/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

-          Thông tư 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dụng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

-          Thông tư 209/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựn, phí thẩm định thiêt kế cơ sở

-          Thông tư 210/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tra thiết kế kỹ thuật, phí thẩm tra dự toán

-          Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyến toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

-          …….vvv

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi