0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Bảng tranhanh Báo giá dịch vụ Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng theo QĐ79/2017/QĐ-BXD

Để trả lời cho câu hỏi: Hãy lên báo giá nhanh chi phí Lập dự án đầu tư (Lập báo cáo nghiên cứu khả thi) và Chi phí tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho một dự án Nhà ở xã hội với quy mô như sau:

+ Diện tích khu đất xây dựng : 9333m2

+ Diện tích sàn 1 tầng: 5600m2

+ Số tầng : 15 tầng

+ Số tầng hầm : 1 tầng

Hay cho dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật một khu đô thị mới, khu công nghiệp với quy mô diện tích khoảng 30 ha. Bạn sẽ tính toán như thế nào để ra nhanh được kết quả ?

Chúng tôi đã lập sẵn bảng tra tự động Báo giá cho các dịch vụ tư vấn thiết kế theo QĐ 79/2017/QĐ/BXD mới ban hành ngày 15/02/2017. Từ quy mô dự án, tra suất vốn đầu tư xây dựng theo QĐ 1161/2015/QĐ-BXD, tính toán ra chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trước thuế. Nhập Gxd và Gtb vào bảng tra tự động các loại Báo giá sẽ ra ngay được kết quả Chi phí tư vấn thiết kế một cách nhanh chóng, chính xác.

 Đây là tài liệu hữu ích cho các nhà thầu tư vấn, các đơn vị nhà thầu Tư vấn thiết kế, các thầu phụ khi tham gia gói tư vấn thiết kế, hay đơn giản là các cá nhân khi muốn lên báo giá nhanh để nhận việc làm ngoài.

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Bảng tra tự động các loại báo giá dịch vự tư vấn thiết kế file Excel (.xls) gồm 5 sheet tính toán có link với nhau(kèm theo căn cứ để tính toán QĐ 1161/2015/QĐ-BXD, Quyết định số 79/QĐ-BXD …)

-          Phụ lục 1: Bảng tra báo giá nhanh các dịch vụ tư vấn thiết kế

-          Phụ lục 2 : Bảng tính toán Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế ( theo suất vốn đầu tư năm 2014 - QĐ 1161/2015/QĐ-BXD)

-          Phụ lục 3: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí lập Dự án đầu tư ( báo cáo nghiên cứu khả thi)

-          Phụ lục 4: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí tư vấn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán( đối với thiết kế 2 bước)

-          Phụ lục 5: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí tư vấn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán( đối với thiết kế 3 bước)

*) Phần 2: Toàn bộ các văn bản hướng dẫn ( Nghị định, Quyết định, Thông tư…) (.doc, PDF…) và file hướng dẫn cách điền thông số đầu vào cho công trình ( .JPG)

Để tham khảo tài liệu mẫu Báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế cho dự án:Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại bao gồm các công việc (Lập hồ sơ concept; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công công trình, Lập hồ sơ concept và triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nội thất công trình).Tài liệu gồm các bảng tính toán chi tiết (.xls) và thư chào giá (.doc). Có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-bao-gia-dich-vu-tu-van-thiet-ke-cho-du-anto-hop-van-phong-nha-o-va-dich-vu-thuong-mai.html

Để tham khảo tài liệu mẫu Báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới bao gồm các công việc (Lập dự án đầu tư - báo cáo nghiên cứu khả thi - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công).Tài liệu gồm các bảng tính toán chi tiết (.xls) và thư chào giá (.doc). Có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-bao-gia-dich-vu-tu-van-thiet-ke-ha-tang-ky-thuat-cho-du-an-khu-do-thi-moi.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi