0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo chuyên đề: thu thập và phân tích thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phục vụ xây dựng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2020 – 2030, định hướng năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù bao gồm các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ từ rừng như quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chế biến và thương mại lâm sản. Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành công tác điều tra, kiểm kê rừng. Kết quả được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 01/11/2016. Thông qua kiểm kê rừng năm 2016 đã có thông tin chính xác về hiện trạng rừng (chất lượng rừng và diện tích rừng) và hiện trạng đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp và diện tích có rừng ngoài đất quy hoạch cho lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các đơn vị quản lý (lô, khoảnh, tiểu khu, ban quản lý, xã, huyện, tỉnh), đây là cơ sở rất quan trọng trong việc hoạch định, lập quy hoạch để có các giải pháp lâm sinh trong bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.Hơn nữa, quá trình thực hiện đến nay đã bộc lộc những bất cập, hạn chế như: Một số diện tích đất có rừng, đất trồng quy hoạch lâm nghiệp nay đã và sẽ quy hoạch chuyển đổi sang mục đích khác (thủy lợi, giao thông, tái định cư...); nhiều diện tích đất có rừng nhưng nằm ngoài quy hoạch ba loại rừng. Những tồn tại trên đòi hỏi phải có những định hướng và giải pháp phù hợp, khả thi cho việc quy hoạch phát triển lâm nghiệp trong những năm tới.

- Phê duyệt tại: Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

* Thời điểm báo cáo: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo chuyên đề: thu thập và phân tích thông tin tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phục vụ xây dựng quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2020 – 2030, định hướng năm 2050.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi