0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

- Những thuận lợi: Việt Nam tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới, có khả năng được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về các mối quan hệ kinh tế và thương mại với các quốc gia, các nền kinh tế lớn và các yếu tố tích cực nội tại như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn, niềm tin vào các cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ít nhiều được củng cố, vị thế của một nước thu nhập trung bình và ưu tiên thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

- Khó khăn và thách thức: Trong nước, nền kinh tế phát triển chưa bền vũng, còn nhiều khó khăn, thách thức. Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu, tăng năng suất lao động chưa trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Trên địa bàn tỉnh, một số hạn chế nội tại vẫn chưa được giải quyết triệt để. Doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực quả trị doanh nghiệp, năng lực kết nối...Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động...

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh quốc phòng vững chắc. Bản đảm an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an ninh xã hội.

* Thời điểm lập báo cáo: Năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi