0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.xls)

- Năm 2016, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động của ngành Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tình hình ô nhiễm môi trường biển; giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh chỉ đạt bình quân 44,07 USD/thùng, kéo theo đó các dự án xây lắp, phát triển dầu mỏ đều dừng hoặc giản tiến độ, dẫn đến các ngành cơ khí chế tạo và dịch vụ hỗ trợ cho ngành khai thác dầu khí cũng giảm mạnh. Ngoài ra, do tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tuy đã phục hồi nhưng vẫn còn chậm, nên một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, như các doanh nghiệp trong ngành thép phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; một số doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tuyển dụng lao động, nguồn vốn vay ưu đãi...

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồng thời đánh giá đúng các tác động trong và ngoài nước ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tỉnh. Ngành Công Thương Tỉnh đã nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, của HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và 5 năm 2016-2020.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017

* Thời điểm báo cáo: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi