0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

- Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, là năm then chốt trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, đồng thời, cũng là năm được Chính phủ xác định là năm “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Nhận thức được tầm quan trọng đó, ngành Công Thương Tỉnh nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, của HĐND Tỉnh và UBND Tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và 5 năm 2016-2020.

- Mục tiêu: Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018

* Thời điểm báo cáo: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt động Công thương năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi