0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 ngành Công thương, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls)

- Mục tiêu: Chuyển đổi cơ cấu ngành công nghiệp và thương mại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh cấp Tỉnh. Triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

* Thời điểm báo cáo: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết hoạt năm 2019 và phương hướng kế hoạch năm 2020 ngành Công thương

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi