0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Mẫu thuyết minh dự án đầu tư Khu du lịch, vui chơi giải trí, hội chợ hải sản

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

- Tên dự án                           : Đầu tư khu dịch vụ du lịch   

- Địa điểm xây dựng           :Vụng Cặp Táo - Trên Vịnh Hạ Long. 

- Diện tích đầu tư                 :3.500 m² 

- Mục tiêu đầu tư                 :Xây dựng dự án khu thăm quan, vui chơi giải trí, mua hải sản 

địa phương và các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh. 

- Mục đích đầu tư                :  

 Tạo ra sản phẩm du lịch mới trên vịnh Hạ Long. 

 Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long. 

 Quản lý tốt các hộ cá thể kinh doanh dự án, lồng bè trên vịnh Hạ Long tránh 

việc tranh giành, lừa đảo khách du lịch nhằm hướng tới du lịch lành mạnh. 

 Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch độc đáo trên vịnh Hạ Long. 

 Tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. 

- Hình thức đầu tư               : Dự án được thực hiện theo mô hình xã hội hóa đầu tư; hình  thức đầu tư BOO (Xây dựng – sở hữu – kinh doanh). 

- Hình thức quản lý             : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý  dự án do chủ đầu tư thành lập. 

- Vòng đời dự án : 50 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động (Tính toán hiệu quả tài  chính cho 10 năm đầu tiên hoạt động) 

- Tổng mức đầu tư :29,677,400,000đồng 

 + Vốn tự có là      : 11,870,960,000 đồng chiếm 40%. 

+ Vốn vay ngân hàng :17,806,440,000 đồng chiếm tỷ lệ 60%(Nguồn vốn vay này  dự kiến vay trong thời gian 7 năm với lãi suất dự kiến là 10%/năm. Thời gian ân hạn gốc  là 12 tháng). 

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi