0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Mẫu thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất nước tinh khiết

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

Công suất dự án :  

 - 90,000 bình 21 lít/năm 

- 108,000 Chai 1.5 lít/năm 

- 144,000 Chai 0.5 lít/năm 

- 144,000 Chai 0.3 lít/năm 

Mục tiêu đầu tư  : Tạo ra một nhà máy sản xuất nước tinh khiết với công suất  2,000,000 lít/năm 

Mục đích đầu tư: Phục vụ nhu cầu sử dụng nước uống sạch cho thị trường công sở ,  trường học, cảng cá (thuyền ra khơi) và các đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh. 

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới 

Hình thức quản lý  : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do 

chủ đầu tư thành lập. 

Tổng mức đầu tư :- Vốn chủ sở hữu : chiếm 40% tổng đầu tư, tương đương với: 

867,281,000 đồng (Tám trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm tám mươi mốt ngàn đồng)  

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi