0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê năm 2019 huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.pdf)

Niên giám thống kê năm 2019 huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

 - Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Chi Cục Thống kê huyện Bác Ái biên soạn hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản để phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái. Trong Niên giám thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với niên giám thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong niên giám thống kê này.

* Thời điểm lập thống: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

(tungbn-qtrinh98-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi