0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê năm 2019 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.xls)

Niên giám thống kê năm 2019 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 - Chi cục thống kê thành phố Phan Rang - Tháp Chàm biên soạn Niên Giám Thống Kê năm 2019 bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Trong quyển Niên giám Thống kê này, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý, trong đó số liệu năm 2019 là số liệu ước tính. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong cuốn Niên giám Thống kê này.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê năm 2019 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

(tungbn-qtrinh98-tvxdvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi