0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016

Định dạng tài liệu: (.xls), (.doc), (.jpg)   

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016

 - Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. “Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 2016” được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2015 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2016 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu mới được bổ sung từ kết quả của các cuộc điều tra Thống kê năm 2016. Riêng số liệu về Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và một số chỉ tiêu liên quan là số phân bổ của Tổng cục Thống kê

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016 bao gồm 13 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2017

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016

+ Các bảng tính toán

+ Các biểu đồ

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi