0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls), (.doc), (.jpg)  

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

 - Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách “Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018” được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2017 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2018 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Một số chỉ tiêu được thu thập từ số liệu thống kê của các Sở/ngành trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách cũng được bổ sung nhiều chỉ tiêu mới từ kết quả các cuộc điều tra Thống kê năm 2018. Riêng số liệu về Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và một số chỉ tiêu liên quan năm 2017 - 2018 là số phân bổ của Tổng cục Thống kê.

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 bao gồm 12 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

+ Các bảng tính toán

+ Các biểu đồ

(huentt-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi