0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)       

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

 - Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách “Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019” được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2018 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Một số chỉ tiêu được thu thập từ số liệu thống kê của các Sở/ngành trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách cũng được bổ sung nhiều chỉ tiêu mới từ kết quả các cuộc điều tra Thống kê năm 2019. Số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và một số chỉ tiêu liên quan là số phân bổ của Tổng cục Thống kê có điều chỉnh quy mô. Số liệu về dân số, lao động đã được điều chỉnh lại sau khi có kết quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 bao gồm 12 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi