0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng về các khu nhà máy sản xuất công nghiệp và đặc biệt là các dự án đầu tư các khu nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc. Giúp cho nhà đầu tư quản lý nguồn vốn hiệu quả và đánh giá được hiệu quả kinh tế của dự án.

Thông tin dự án:

-          Diện tích xây dựng khu đất nhà máy 155.120 (m2) - 15,51ha

-          Tổng diện tích xây dựng:13.538 m2

-          Mật độ xây dựng: 8,72%

-          Diện tích sân đường: 16.899m2

-          Diện tích bãi chứa quặng: 10.420 m2

-          Diện tích cây xanh mặt nước:114.173 m2

-          Tầng cao:1-3 tầng

Các hạng mục chính của dự án:

-          Khu xưởng tuyển + luyện quặng

-          Khu nhà hội đồng quản trị , trạm biến áp, bể nước

-          Khu văn phòng và nhà ở công nhân

-          Khu đậm thải quặng đuôi

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm khoảng 15 sheet tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng tính toán được tổng mức đầu tư và phương án tài chính của bất kỳ dự án đầu tư theo các thông tư, nghị định mới nhất (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD,Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC….)

-          Bảng 1: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- tài chính dự án

-          Bảng2: Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-          Bảng3: Tổng hợp chi phí xây dựng

-          Bảng4: Tổng hợp chi phí thiết bị

-          Bảng5: Nhu cầu vốn dự án

-          Bảng6: Kế hoạch huy động vốn và nguồn vốn

-          Bảng7: Chi phí sản xuất và giá thành tuyển

-          Bảng8: Khấu hao tài sản cố định

-          Bảng9,10 : Sản lượng, doanh thu hàng năm- lợi nhuận dự án

-          Bảng11: Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (NPV-IRR)

-          Bảng12: Kế hoạch trả nợ

-          Bảng13: Phân tích hòa vốn

-          Bảng 14: Phân tích độ nhạy cảm IRR-NPV-T

-          Bảng 15: Bảng tra tự động các hệ số chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định QĐ số 79/2017/QĐ-BXD

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án BT (.doc, PDF…)

*) Phần 3: Bản vẽ tổng mặt bằng dự án nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc (.dwg)

( Để tham khảo file Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc định dạng (.doc) có thể liên hệ trực tiếp https://thuvienxaydung.net

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi