0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai

- Tân Phú là huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh Đồng Nai, là cửa ngõ của tỉnh Đồng Nai đi Đà Lạt và các tỉnh Tây Nguyên, có vị trí và vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Đồng Nai, vùng KTTĐPN và vùng TP.HCM. Tân Phú cách thành phố Biên Hòa khoảng 90 km, TP. Hồ Chí Minh khoảng 125 km và thành phố Đà Lạt 175km. Huyện Tân Phú có 17 xã và 1 thị trấn, dân số toàn huyện năm 2017 khoảng 168.770 người (theo số liệu Cục thống kê tỉnh Đồng Nai). Huyện Tân Phú là nơi tập trung của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa và di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Địa bàn huyện rộng, dân cư phân bổ không đồng đều, tập trung đông ở thị trấn Tân Phú, xã Phú Lâm và một số xã ven Quốc lộ 20. Bên cạnh đó, dân số các xã vùng sâu, vùng xa phân bố với mật độ thấp nên khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của Huyện.  

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019

Quy hoạch chung vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai

- Hiện nay Huyện đã tiến hành lập một số các quy hoạch trên phạm vi toàn vùng như: Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, Quy hoạch phát triển Chăn nuôi, Quy hoạch phát triển Nông nghiệp, Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện, ... nhưng chưa có quy hoạch cho toàn vùng nhằm tích hợp các đồ án quy hoạch chuyên ngành để tạo sự kiểm soát và quản lý một cách chặc chẻ, đồng bộ, tránh sự chồng chéo, và khắc phục được sự tồn tại, bất cập.  Trên cơ sở các quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn, trong những năm qua, Huyện đã đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Bên cạnh đó, vấn đề đầu tư xây dựng tự phát vẫn còn diễn ra, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Mặt khác, sự xuất hiện các yếu tố mới ảnh hưởng cơ bản đến sự phát triển kinh tế xã hội của Huyện...

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển giao thông

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội

+ Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

+ Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi