0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước cấp

Thành phần bao gồm:

1. Bản vẽ

2. Thuyết minh

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

ht- anxda88

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: