0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Đồ án thiết kế đường tỉnh Thanh Hóa

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp

2- Bản vẽ

Bình đồ tuyến đường,

-Trắc dọc tuyến

-Mặt cắt ngang tuyến

-Chi tiết cấu tạo cống qua đường …(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi