0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)
- Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình là quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình được lập trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn khảo sát xây dựng; yêu cầu quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.
- Tập định mức dự toán khảo sát xây dựng bao gồm 10 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác và các phụ lục kèm theo; cụ thể các chương như sau:
 + Chương I : Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm
 + Chương II : Công tác thăm dò địa vật lý
 + Chương III : Công tác khoan
 + Chương IV : Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan
 + Chương V : Công tác thí nghiệm tại hiện trường
 + Chương VI : Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng
 + Chương VII : Công tác đo khống chế cao
 + Chương VIII : Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình
 + Chương IX : Công tác số hóa bản đồ
 + Chương X : Công tác đo vẽ bản đồ
- Thời điểm lập Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình: năm 2021
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thuyết minh Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình 
(hmc-qtrinh98-acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi