0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Hồ sơ thẩm định dự toán - Dịch vụ Quản lý, duy trì, bảo vệ, vận hành nhà vệ công cộng khu Quảng trường 25-2 tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls)

- Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 10 năm 2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

- Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT–BXD ngày 20/3/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

- Căn cứ văn bản số 518/UBND-QLDA ngày 26/3/2018 của UBND thành phố Uông Bí V/v quản lý, khai thác và vận hành hạng mục Nhà vệ sinh thành phố;

- Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố nay Công ty CP môi trường và công trình đô thị Uông Bí Quảng Ninh lập dự toán chi phí với các nội dung sau:

  1. Tên công việc: Cung ứng dịch vụ Quản lý, duy trì, bảo vệ, vận hành nhà vệ công cộng khu Quảng trường 25-2 tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (từ ngày 01/4/2018 đến 31/12/2018).

  2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

  3. Địa điểm thực hiện: Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

- Thời điểm lập Hồ sơ thẩm định dự toán - Dịch vụ Quản lý, duy trì, bảo vệ, vận hành nhà vệ công cộng khu Quảng trường 25-2 tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí: Từ ngày 01/4/2018 đến hết ngày 31/12/2018.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh Hồ sơ thẩm định dự toán - Dịch vụ Quản lý, duy trì, bảo vệ, vận hành nhà vệ công cộng khu Quảng trường 25-2 tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

+ Tờ trình phê duyệt thẩm định dự toán - Dịch vụ Quản lý, duy trì, bảo vệ, vận hành nhà vệ công cộng khu Quảng trường 25-2 tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

(huycuong-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi