0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo bổ sung bộ y tế - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản

- Báo cáo kết quả 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch 5 năm 2021-2025

- Phụ lục 2977

*) Bảng tính:

- Phụ lục kèm theo báo cáo 5 năm 2016- 2020, chỉ tiêu 2021-2025

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.xls), (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi