0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất năm 2019 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.xls), (.dwg)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi