0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá chất lượng và trữ lượng nước dưới đất phục vụ Khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá chất lượng và trữ lượng nước dưới đất phục vụ Khu công nghiệp Phước Nam, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi