0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư tại phường Đô Vinh, dự án quốc lộ 27 ( vị trí 2 ) - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựung (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư tại phường Đô Vinh, dự án quốc lộ 27 ( vị trí 2 ) - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Điều lệ quản lý Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô khu tái định cư tại phường Đô Vinh, dự án quốc lộ 27 ( vị trí 2 ) - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

- Báo cáo kết quả thẩm định đồ án quy hoạch

- Quyết định về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô khu tái định cư tại phường Đô Vinh, dự án quốc lộ 27 ( vị trí 2 ) - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- QH_01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

- QH_02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

- QH_03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch sử dụng đất

- QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô sử dụng đất

- QH_05:Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH_06: Bản vẽ thiết kế đô thị

- QH_07: Bản đồ đánh giá tác động môi trường

- QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- QH_12: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

- QH_11: Bản đồ quy hoạch

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi