0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Hệ thống biểu trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020huyện Ninh Sơn – tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- 1. Bản đồ Nen HT2015 Ninh Son

- 2. Nen DCQH Ninh Son

- 3. Ghi chu HT-QH

- 4. Ghi chu DCQH

- 5. Ghi chu TK rung

- 6. Song suoi HT

- 7. Binh do

- 8. Khung luoi DCQH

- dcqh_2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi