0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

 

*) Văn bản:

- Văn bản báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

*) Bảng tính:

- Biểu về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của thànhp phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (xls)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi