0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Mục lục báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh

- Các văn bản pháp lý

*) Bảng tính:

- Biểu về kế hoạch sử dụng đất năm2020 huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

*) Bản vẽ:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ninh Hải, huyện Ninh Thuận

- Bản đồ 3.VIENDIAGIOI

- Bản đồ 1. A3IN2020A0

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi