0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi