0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm phường Phủ Hà - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

- Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh:

- Thuyết minh quy hoạch

- Quy định quản lý

2. Phần bản vẽ quy hoạch:

- QH01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

- QH02: Bản đồ đánh giáquỹ đất và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- QH03: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất theo phương án 2

- QH04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH05: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH06: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH07: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

- QH08: Bản đồ quy hoạch chiều cao

- QH09: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

- QH10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước

- QH11: Bản đồ quy hoạch cung cấp cấp điện

- QH12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

- QH13: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ

- QH14: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- Bản đồ vị trí quy hoạch chi tiết khu trung tâm phường Phủ Hà

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi