0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Nông sản Phan Rang, phường Tấn Tài - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Thuyết minh quy hoạch 

- Điều lệ quản lý 

- Các văn bản pháp lý

- Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

- QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH-04: Bản đồ quy hoạch phân lô

- QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan và minh họa mẫu nhà

- QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩnbị kỹ thuật đất xây dựng

- QH-07: Bản đồ quy hoạchgiao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH-08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

- QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước bẩn

- QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- QH-12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- QH-13: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls), (.dwg)

(nvl-lva-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi